Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rimbo Idrottsförening
Huvudförening
Om Rimbo IF
Rimbo Idrottsförening bildades 5 mars 1911 och idrottsplatsen Arkadien invigdes 1928 efter en marköverlåtelse av byggmästare Gustaf Molin. Föreningen hade ett flertal idrotter på programmet i början, bl.a. längdskidor, friidrott, handboll och bordtennis. I dag är det fotboll och ishockey som dominerar men bordtennis har de senaste åren kommit tillbaka och är sedan 2013 en egen sektion i föreningen.

Rimbo IF är fastighetsägare och äger sina anläggningar, IP Arkadien och sedan januari 2012 även Bålbrohallen. Föreningen sköter även underhållet av Mullevallen konstgräsplan samt grusplanen Skarsjö. Allt underhåll, drift och skötsel bedrivs i föreningens egen regi med egen anställd personal. 

Antalet betalande medlemmar i föreningen varierar över åren, men normalt är det mellan 700 och 900 personer som ger sitt stöd. Den största verksamheten bedriver fotbollen som i slutet av 2018 hade nästan 300 aktiva fotbollsspelare. Det har skett en stark tillväxt under de senaste åren och det tycks som att ökningen håller i sig.

Rimbo Idrottsförening 
0175-705 55
Org.nr: 81 44 00-1677

Post- och besöksadress
IP Arkadien,
Idrottsvägen 15, 
762 31 RIMBO
 
Rimbo IF Huvudförening
(Medlemsskap, Anläggning, Träningsläger, Rimbo Marknad)
Bankgiro: 5811-5767
Plusgiro:11 63 13-8 
IBAN: SE07 9500 0099 6026 0116 3138
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1233 047 164

Rimbo IF Fotboll
Bankgiro: 465-4935
Plusgiro: 628 92 88-0
IBAN: SE19 9500 0099 6034 62 89 2882
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1230 793 646

Rimbo IF Ishockey
Bankgiro: 481-8803
Plusgiro: 47 67 48-9 
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0476 7489
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1231 814 920