Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rimbo Idrottsförening
Huvudförening
Rimbo Idrottsförening bildades 5 mars 1911 och idrottsplatsen Arkadien invigdes 1928 efter en markdonation av byggmästare Gustaf Molin. Föreningen hade ett flertal idrotter på programmet i början, bl.a. skidor, friidrott, handboll och bordtennis. I dag är det fotboll och ishockey som dominerar men bordtennis har de senaste åren kommit tillbaka och är sedan 2013 en egen sektion i föreningen.

Rimbo IF är fastighetsägare och äger sina anläggningar, IP Arkadien och sedan januari 2012 även Bålbrohallen. Underhåll, drift och skötsel bedrivs i föreningens egen regi med egen anställd personal.

Antalet betalande medlemmar i föreningen varierar över åren, men normalt är det mellan 700 och 900 personer som ger sitt stöd. Den största verksamheten bedriver fotbollen som i slutet av 2017 hade nästan 300 aktiva fotbollsspelare. Det har skett en stark tillväxt under de senaste åren och det tycks som att ökningen håller i sig.

Rimbo Idrottsförening 
0175-705 55
Org.nr: 81 44 00-1677

Post- och besöksadress
IP Arkadien,
Idrottsvägen 15, 
762 31 RIMBO
 
Rimbo IF Huvudförening
(Medlemsskap, Anläggning, Träningsläger, Rimbo Marknad)
Bankgiro: 5811-5767
Plusgiro:11 63 13-8 
IBAN: SE07 9500 0099 6026 0116 3138
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1233 047 164

Rimbo IF Fotboll
Bankgiro: 465-4935
Plusgiro: 628 92 88-0
IBAN: SE19 9500 0099 6034 62 89 2882
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1230 793 646

Rimbo IF Ishockey
Bankgiro: 481-8803
Plusgiro: 47 67 48-9 
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0476 7489
BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish: 1231 814 920