SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rimbo Idrottsförening
Huvudförening

Ekonomi & bidrag

Den årliga omsättningen för föreningen gemensamt uppgår till omkring 9 miljoner kronor, den främsta intäktskällan är uthyrnings- och lägerverksamheten som huvudstyrelsen bedriver men även sektionernas arrangemang och reklamintäkter utgör en viktig del. 

 

Som ideell förening erhåller vi årligen olika bidrag för vår verksamhet, dessa bidrag är oerhört viktiga för verksamheten och anläggningen men utgör endast en liten del av föreningens intäkter. 

 

Internt anläggningsbidrag
I och med att föreningen äger anläggningen betalar våra egna lag ingen hyra när de nyttjar fotbollsplanerna, ishallen eller förråden. Däremot så betalar respektive sektion ett anläggningsbidrag till huvudstyrelsen som bestäms på årsbasis. Anläggningsbidraget är till för att sektionerna ska vara med och finansiera driften av anläggningen samt det arbete som kanslipersonalen gör åt sektionerna. Hos de föreningar som inte äger sin anläggning så tvingas man betala hyra och hela personalkostnaden för en kanslist vilket hade resulterat i en högre summa än vad respektive sektions anläggningsbidrag är i vår förening. 


Anläggningsbidrag Norrtälje Kommun
Norrtälje kommun betalar årligen ett bidrag till samtliga föreningsdrivna anläggningar i kommunen, storleken på bidraget baseras på anläggningens storlek och driftskostnader. Rimbo IF har under de senaste åren fått drygt en miljon kronor årligen i anläggningsbidrag vilket knappt täcker de elkostnader som föreningen har. Bidraget är en oerhört viktig del i föreningens ekonomi. 


LOK-stöd
LOK stöd är ett statligt bidrag som ges till föreningar som bedriver verksamhet för aktiva i åldrarna 7–25 år. Föreningen måste två gånger om året skicka in ansökan och redovisa den närvarostatistik som fylls i av varje lag då de genomför en gruppaktivitet. 
Vid varje aktivitet ges ett ledarstöd på 21 kronor förutsatt att minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder deltar. Utöver det erhåller föreningen deltagarstöd för varje närvarande spelare i åldern 7–25 år, som mest 7,86 kronor per tillfälle. För barn 7–9 år är taket för bidragsberättigat deltagande tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Högst ersättning erhålls för de två första aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.
Bidragets storlek varierar från år till år beroende på antalet genomförda aktiviteter och deltagare men brukar årligen generera omkring 180 000 kronor. Dessa pengar tillfaller sektionerna utifrån den ansökan som görs. 


Aktivitetsbidrag Norrtälje Kommun
Det kommunala aktivitetsbidraget ges till barn- och ungdomsföreningar som bedriver gruppaktiviteter för aktiva i ålder 7–20 år. Varje ledarledd aktivitet med minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder ger 80 kr oavsett antalet aktiva deltagare. Föreningen ansöker om bidraget en gång om året och utgår från samma närvarorapportering som för LOK-stödet. 
Även storleken på detta bidrag varierar från år till år utifrån antalet genomförda aktiviteter, men ger årligen ungefär 100 000 kronor. Pengarna fördelas mellan sektionerna utifrån den ansökan som görs.