Årsmötet skjuts upp, planerat till 28 maj 19.00
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Rimbo Idrottsförening
Huvudförening

Covid-19 / Corona
2020-03-27 22:18
Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer
Regeringen meddelade under fredagen att man tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

– Detta är ytterligare en tydlig signal att vi måste hjälpas åt än mer och självklart även idrottsrörelsen. Jag uppmanar hela idrottsrörelsen att precis som tidigare bidra till att minska smittspridning genom att följa förbud och rekommendationer, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

För idrotten innebär regeringens beslut, i stort, att alla tävlingar och uppvisningar som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Förbudet gäller däremot inte träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott

Exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Folkhälsomyndigheten - ang. Corona virus
2020-03-25 11:07
Träna gärna men gör det säkert

PUBLICERAT 24 MARS 2020

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.
Årsmötet flyttas!
2020-03-20 08:56
Rimbo IF Huvudstyrelse fattade under torsdagskvällen beslutet att skjuta upp föreningens årsmöte, som var planerat att hållas den 26 mars, till den 28 maj med anledning av coronaviruset. 

Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 och för att undvika smittspridning togs detta beslut. Mötet är planerat att hållas torsdagen den 28 maj 2020 kl. 19.00 men skulle omständigheterna göra att det inte är lämpligt att hålla mötet då heller kan det komma att flyttas fram ytterligare.  

Bingo
Bingon inställd
2020-03-16 19:50, Bingo

Bingon i Långsjöskolans matsal på lördagar är inställd resten av säsongen på grund av smittorisken av covid-19.

Innebingon kommer att starta upp till hösten igen. Vad gäller bilbingon kommer startdatum att presenteras på hemsidan vid ett senare tillfälle.

Stort tack till alla bingospelare för denna säsong!

Covid-19 information
2020-03-16 10:27
Det kan inte ha undgått någon att det just nu råder stor oro i samhället och vi får många frågor gällande föreningens verksamhet. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden. 

Utgångspunkten i dagsläget är att vi fortsätter att bedriva vår fotbollsverksamhet som vanligt, dock enbart utomhus. Planerade inomhusträningar kommer därför att flyttas utomhus eller ställas in. Ishockeyn fortsätter att träna som planerat men samtliga seriematcher och cuper är inställda. Däremot finns en avrådan från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt nödvändiga.

Det är dock mycket viktigt att att inga spelare, ledare eller övriga som uppvisar förkylningssymptom deltar i gemensamma aktiviteter eller besöker idrottsanläggningen.

För mer information om coronaviruset och de direktiv som föreningen förhåller sig till finns att läsa på länkarna nedan:

En miljon i projektbidrag!
2020-03-06 11:59

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Rimbo IF 500 000 kronor i projektstöd för utveckling av idrottsplatsen. Projektet omfattar dels installation av automatbevattning i fotbollsplanen samt att löparbanans ytskikt görs om och beläggs med ett multisportkonstgräs, dessutom skapas en ny aktivitetsyta vid fotbollsplanens kortsida. Stödet från Länsstyrelsen i Stockholms län är den del av landsbygdsprogrammet 2014–2020 hos Jordbruksverket som delvis finansieras av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Föreningen har även blivit beviljade 400 000 kronor i idrottsmedel från Upplands Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet för stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.


100 000 kronor har även erhållits från Roslagens Sparbanks Stiftelser. Det stödet riktades till del av arbetet med installationen av automatbevattning. 

Nyheter från vår verksamhet
Ishockey - Hockeyskolan, 27/03 18:10 
Fotboll Dam A, 23/03 08:09 
Bingo, 16/03 19:50